Bij alle winacties georganiseerd door ZeilenFryslan.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

  • Over de uitslag en toekenning van de prijs/prijzen kan niet worden gecorrespondeerd;
  • De uitslag van de winactie zal worden bekend gemaakt op de website van de organisator;
  • De gegevens van deelnemers zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en worden niet verstrekt aan de derde partijen (met uitzondering van het post bezorgende bedrijf met als enig doel om de prijzen op te sturen aan de deelnemers). Winnaars worden met naam bekend gemaakt op websites van de organisator en de social media kanalen van de organisator;
  • De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld;
  • De organisator behoudt zich het recht voor om acties op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding;
  • De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar;
  • Prijswinnaars dienen binnen 4 weken contact op te nemen met de organisator om de prijs in ontvangst te nemen;
  • De algemene Actievoorwaarden win acties kunnen ten alle tijden door de organisator gewijzigd worden. Daarom wordt geadviseerd om regelmatig de voorwaarden te bekijken;
  • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de algemene en/of specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
  • Iedere win actie en prijsvraag heeft een start- en een einddatum.